Fiets mee

Het succes van de Monstertocht begint... bij jou!

Door mee te fietsen aan deze Monstertocht help jij een behandelmethode te vinden voor de meer dan 1.100 PLN-gendragers in Nederland. Ook help jij de bekendheid van deze genetische PLN hartspierziekte te vergroten.